SAOZ

Bradáčova 1,
85102 Bratislava,
Slovakia 

 

SAOZ na facebooku

 

Kontakt

SAOZ

Bradáčova 1,

85102 Bratislava, Slovakia
Web www.saoz.sk

IČO: 422 54850
č. účtu: Tatra banka, 2920861400/1100
swift je TATRSKBX a IBAN SK97 1100 0000 0029 2086 1400
transparentný účet:  Slovenská sporiteľňa, IBAN:SK85 0900 0000 0051 4052 2882, BIC: GIBASKBX

PAYPAL: saoz@azet.sk

Napíšte nám:

Nechceme pôsobiť virtuálne a preto sa Vám predstavíme. Toto sme my, ktorí stojíme za Slovenskou Alianciou Ochrancov Zvierat.

 
 
Štruktúra SAOZ:
Prezident: Juraj Eliaš
Viceprezidenti: Andrea Várková, Denisa Rečková,
Správna rada: Monika Kozelová, Andrea Várková, Lenka Uherová, Lucia Čechová, Margita Hánová, Zuzana Kováriková, Ingrid Zezulková, Juraj Eliaš, Radka Kramárová
Dozorná rada - Michala Wollner, Jana Útla. Michaela Garajová,