SAOZ

Bradáčova 1,
85102 Bratislava,
Slovakia 

 

SAOZ na facebooku

 

Ciele SAOZ

- Záchrana a ochrana spoločenských zvierat na Slovensku

- Zmena zákonov v prospech zvierat v súčinnosti s politickými predstaviteľmi /projekt Zmena legislatívy/

- Zrušenie karanténnych staníc a dosiahnutie zákazu utrácania zdravých spoločenských zvierat /projekt Zmena legislatívy/

- Dosiahnutie prechodu Karanténnych staníc pod správu OZ, ktoré sa zodpovedne postavia k práci so zvieratami /projekt Otvorte srdce/

- Vytvorenie databázy ľudí, ochotných vziať zviera v núdzi, do dočasnej opatery /projekt Animal Angels/

- Zastrešenie OZ, pomoc OZ materiálne i finančne, pod dohľadom dozornej rady /projekt Pomoc OZ/

- Zefektívnenie práce v útulkoch v prospech zvierat

- Šírenie osvety medzi obyvateľstvom v rámci ochrany a záchrany zvierat /projekt Zvieratá ľuďom/

- Ilegalizácia a postupná zákonná likvidácia nežiaduceho množenia spoločenských zvierat, eliminovanie množenia čistokrvných spoločenských zvierat bez PP /projekt Množitelia/

- Celoplošný kastračný program spoločenských zvierat / projekt Kastračný program/

- Sprehľadnenie financovania, darcovstva/informovaním na web stránke združenia/

- Vytvorenie zvieracej polície /projekt Zvieracia polícia/

- Vytvorenie zvieracej kliniky /projekt Zvieracia klinika/